Česká mise za poklady

Známé zdroje nerostných surovin na modré planetě jsme již z větší části vyčerpali a dřív či později budeme muset hledat nová naleziště. Myšlenka těžby materiálů mimo Zemi dlouho žila pouze …

Peklo pod peřinou

Pohled pod oblaka Venuše ukazuje, že se zdánlivé dvojče Země ve svém vývoji ubíralo zcela jinou cestou. Na jejím konci je planeta s pekelnými teplotami a povrchovým tlakem tak silným, …

Dotkni se (exo)planet…

Výstava Dotkni se (exo)planet se v listopadu roku 2021 pokusila neotřelým způsobem přiblížit vzdálené vesmírné světy. Návštěvníci měli jedinečnou možnost prohlédnout si modely planet a exoplanet pěkně zblízka, a to …