Blízká budoucnost přinese mnoho fascinujících objevů

Existence černých děr, k jejichž poznání významně přispěli laureáti Nobelovy ceny za fyziku 2020, je považována již téměř za samozřejmou. Ale před jejich potvrzením se v ně dalo skutečně pouze věřit a čekalo se na stvrzení jejich předpovědí nějakými jasnými důkazy. Tyto sice nepřímé, ale celkem průkazné důkazy již nyní máme, a k tomu i mnoho informací o těchto vskutku prazvláštních objektech. O jejich shrnutí jsme požádali RNDr. Jiřího Svobodu, PhD., z Astronomického ústavu AV ČR.

kozmos-22-1_08_rozhovor