Cena Doctorandus za přírodní vědy pro Libora Šmejkala

V rámci slavnostního večera Česká hlava 2021 získal Cenu společnosti Veolia, cenu Doctorandus za přírodní vědy Mgr. et Mgr. Libor Šmejkal, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, obzvláště pak v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně. Laureát Libor Šmejkal získal cenu za výzkum v oblasti topologické antiferomagnetické spintroniky.

22-1_52-53_Zdarska_Cena-Doctorandus-pro-Libora-Smejkala