Ceny Jindřicha Zemana za astrofotografii uděleny

„Cena Jindřicha Zemana za astrofotografii roku“ je vyvrcholením soutěže Česká astrofotografie měsíce, kterou uděluje Česká astronomická společnost. Je určena jako ocenění profesionálního nebo amatérského astronoma či astronomky za významné astrofotografické výsledky, dosažené vždy za uplynulý rok v této soutěži. Od roku 2017 je udělována také „Cena Jindřicha Zemana Junior“, která je určena speciálně pro mladé astrofotografy do věku 18 let. Ocenění fotografové Evžen Brunner a Filip Stehlík navíc obdrží zajímavý sponzorský dárek, věnovaný pražskou pobočkou společnosti ZEISS.

21-3_239-240_Zdarska_Ceny-J.-Zemana-za-astrofotografii