Co nám tají Kuiperův pás

Ve Sluneční soustavě se nachází mnoho kometárních jader a planetek (starší označení asteroid), které jsou soustředěny v několika oblastech. Jednou z nich je Kuiperův pás (zřídka nazývaný i Edgeworthův-Kuiperův pás), rozprostírající se od oběžné dráhy Neptunu přibližně do vzdálenosti 50 astronomických jednotek od Slunce. Jaká tělesa se v tomto prostoru nacházejí a proč je zkoumáme?

kozmos-článek-Nováková