Co přinášejí skripta: Aktívne galaktické jadrá ako relativistické systémy?

Po několika letech práce a příprav vydali autoři Vladimír Karas, Jiří Svoboda a Michal Zajaček skripta Vybrané kapitoly o aktívnych galaktických jadrách ako relativistických systémoch (Selected chapters on active galactic nuclei as relativistic systems). Pečlivě editovaná publikace vyšla tiskem díky péči Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě v roce 2021. Obálka nové knížky, graficky připravená Václavem Pavlíkem, zobrazuje prototypickou aktivní galaxii Cygnus A s mohutnými relativistickými výtrysky v multispektrálním pohledu napříč vlnovými délkami.

23-3_235-237_Zdarska_skripta-Aktivne-galakticke-jadra-ako-relativisticke-systemy