Dotkni se (exo)planet…

Výstava Dotkni se (exo)planet se v listopadu roku 2021 pokusila neotřelým způsobem přiblížit vzdálené vesmírné světy. Návštěvníci měli jedinečnou možnost prohlédnout si modely planet a exoplanet pěkně zblízka, a to včetně modelů jejich povrchů, reprezentujících reliéf i mineralogickou a horninovou skladbu. Expozici doprovázely informační panely, které shrnuly nejnovější poznatky současné vědy. Výstavu v rámci festivalu Týden Akademie věd ČR připravil RNDr. Martin Ferus, Ph.D., se svým týmem z Oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR s podporou programu AV ČR Strategie AV21  Vesmír pro lidstvo a ve spolupráci s Ing. Liborem Lenžou z Hvězdárny Valašské Meziříčí.

22-1_56-58_Zdarska_Dotkni-se-exoplanet