Energetická olympiáda = energetická gramotnost

Energetická gramotnost je důležitá nejen z hlediska současného hospodaření s energiemi, ale především v souvislosti s využíváním zdrojů energií v budoucnu. Proto je navýsost důležité, aby se s informacemi o výrobě, distribuci a spotřebě energie seznamovali již studenti a mladá generace. Jednou z možností, jak tomu napomoci, je i projekt Energetická gramotnost, který každoročně vrcholí Energetickou olympiádou. Její čtvrtý ročník proběhne ve spolupráci se společností ČEPS, a. s. a Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze.

21-3_243-244_Zdarska_Energeticka-olympiada