Kolbenova vila – místo, kde žil a pracoval Emil Kolben

Kolbenova vila – významný objekt v Hradešínské ulici v Praze na Vinohradech. Místo, kde od počátku dvacátého století spolu se svou rodinou bydlel a tvořil významný český průmyslník a vizionář Emil Kolben. Vila v současné době čeká na své budoucí využití a především na zpřístupnění veřejnosti. Aby k tomu došlo, o to se snaží – ve spolupráci s majitelem objektu Městskou částí Praha 10 – spolek Kolbenova vila z. s., s jehož předsedou Ing. Miroslavem Jiříkem jsme o budoucnosti této budovy hovořili.

23-2_153-154_Zdarska_Kolbenova-vila