Luboš Perek devětadevadesátiletý…

Luboš Perek — skromný člověk, pokorný a pracovitý vědec. Badatel a astronom světového formátu. Dne 26. července 2018 oslaví své významné životní jubileum — neuvěřitelných 99 let — a stále v plné vědecké činnosti. Vyslovme úctu a obdiv nad nebývalou vědeckou kariérou člověka, který neúnavně pracoval a stále pracuje. Jak nám sdělil, nyní právě připravuje referát na valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie 2018, kde se už bude slavit téměř 100 let její existence. A doc. Perek k tomu dodává: „A já jsem jen o dva dny starší než ta unie…“

18-3_203-204_Zdarska_Lubos-Perek-devetadevadesatilety