Medzinárodná konferencia 150 rokov hvezdárne v Hurbanove

Ve dnech 24. až 26. listopadu 2021 proběhla v Hurbanově mezinárodní konference o historii astronomie ve středoevropském regionu. Konferenci pořádalo Sdružení TIT Komárňansko-Ostřihomské župy a Slovenská ústřední hvězdárna v Hurbanově. V průběhu konference zaznělo 24 atraktivních přednášek včetně přednášky dr. Štěpána Kováře o Antonínu Bečvářovi, jehož stopa na Slovensku zůstala velice významná. O průběhu této důležité konference jsme hovořili s RNDr. Ivanem Dorotovičem, CSc., ze Slovenské ústřední hvězdárny.

22-2_141-142_Zdarska_150-rokov-hvezdarny-v-Hurbanove