Může astronomie pomoci s hledáním nalezišť ropy a plynu?

Obsáhlá vědecká práce kolektivu Klokočník J., Kostelecký J., Bezděk A. a Cílek V., nazvaná Prostorové rozdělení úhlu napětí odvozené z gravitačního modelu EIGEN 6C4  nová možnost pro prospekci ropy a zemního plynu?, vyšla v roce 2021 v renomovaném časopise International Journal of Oil, Gas and Coal Technology1. Prof. Jaroslav Klokočník spolu s Dr. Václavem Cílkem, prof. Janem Kosteleckým a doc. Alešem Bezděkem objevili při průzkumu impaktních kráterů na Zemi korelaci mezi existencí známých obřích ložisek uhlovodíků a jedním z gravitačních aspektů, tj. veličin odvozených z modelu gravitačního pole Země. Metoda nevyžaduje lokální hloubkové práce a mohla by tak být levným nástrojem pro pomoc při předběžné prospekci ve vzdálených oblastech.

22-1_59-60_Zdarska_Astronomie-a-hledani-nalezist-ropy