Nalezne Perseverance původce metanu na Marsu?

Mars jako planeta blízká a podobná Zemi vzbuzoval zájem badatelů odedávna. Vědci už kdysi uvažovali, že by na něm mohl existovat život. Postupně lidstvo na Mars vyslalo mnoho automatických sond, které pracovaly jak na jeho oběžné dráze, tak i na jeho povrchu. Díky této skutečnosti máme o Marsu a především o jeho chemickém složení velmi konkrétní informace. Když byl na Marsu detekován biogenní plyn metan, rozhořela se mezi vědci vzrušená diskuze o tom, co by tento fakt mohl znamenat. Protože metan je znám ze Země jako produkt živočišného původu, pátralo se po jeho možném zdroji. Uvažovalo se o něm jako o případném produktu sopečné činnosti, ale ve skrytu duše vědci doufali, že by marsovský metan mohl signalizovat i život – byť zřejmě na mikroskopické úrovni. Nyní po jeho zdroji pátrá rover Perseverance a lidstvo čeká na další zprávy. O tom, co by mohla Perseverance přinést k vysvětlení původu metanu na Marsu, jsme hovořili s významným fyzikálním chemikem prof. RNDr. Svatoplukem Civišem, DSc., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

21-2_160-168_CivisZdarska_Nalezne-Perseverance-puvodce-metanu-na-Marsu