Pavol Rapavý, duše slovenské amatérské astronomie: Jsme šťastná generace

Popularizace astronomie má na Slovensku velkou tradici. Mezi výrazné postavy této krásné a záslužné činnosti patří neúnavný popularizátor nejen astronomie, ale i přírodních věd RNDr. Pavol Rapavý. Je iniciátorem zakládání chráněných oblastí tmy, vášnivým pozorovatelem meteorů, zákrytů a sluneční aktivity. Hovořili jsme s ním nejen o tématech astronomických.

Kozmos_článek_Rapavý