Peklo pod peřinou

Pohled pod oblaka Venuše ukazuje, že se zdánlivé dvojče Země ve svém vývoji ubíralo zcela jinou cestou. Na jejím konci je planeta s pekelnými teplotami a povrchovým tlakem tak silným, že by tam žádný pozemský organismus nepřežil. O Venuši jsme si povídali s Martinem Pauerem ze Štefánikovy hvězdárny v Praze

44-49_Rozhovor-2