Plazma je jako klubko háďat

Plazma tvoří více než 99 % pozorované atomární hmoty vesmíru. Jde o ionizovaný plyn, složený z elektronů, iontů, neutrálních atomů a molekul, který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu či roztržením molekul ionizací. Aby byl ionizovaný plyn skutečně považován za plazma, musí vykazovat ještě kolektivní chování včetně kvazineutrality. Otázky týkající se plazmatu jsme položili prof. RNDr. Petru Kulhánkovi, CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, který toto zvláštní skupenství hmoty studuje.

J.Zdarska-P.-Kulhanek-Plazma-je-jako-klubko-hadat