Po stopách evoluce hvězd, kulových hvězdokup a spirálních galaxií

Vesmír, hmota, energie, galaxie, hvězdy a planety… Prapodstata fyziky prostoročasu a našeho pohledu na něj. Vesmír… Jak se vlastně vyvíjel? A proč jsou si všechny galaxie obdobné hmotnosti tolik podobné? Definice praví, že vesmír či kosmos (z řeckého slova značícího cosi uspořádaného) je vžité souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru. Vývojem vesmírných struktur se zabývá vědní obor astrofyzika. Badatelé se pomocí simulací na počítačích snaží porozumět evoluci hvězd a hvězdných systémů. A na to, jak chutná denní chleba astrofyzikovi, jsem se zeptala prof. Pavla Kroupy, významného vědce s českými kořeny, profesora Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu a také hostujícího profesora v Astronomickém ústavu UK v Praze.

17-6_362-369_KroupaZdarska_rozhovor-Po-stopach-evoluce-hvezd