Počítačové součástky jako neurony v mozku

Rychlost a výkonnost současných počítačů při řešení řady komplexních úloh ještě zatím ani zdaleka nedosahuje rychlosti myšlenkových procesů probíhajících v lidském mozku. Přesto nyní dochází k důležitému pokroku v oblasti počítačové elektroniky. Zasloužil se o to i významný český fyzik Tomáš Jungwirth spolu se svým týmem z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který říká: „V současnosti máme v počítačích oddělenou paměťovou část a procesor. To je však zároveň hlavní problém dnešních počítačů. V lidském mozku totiž paměť a zpracování informace oddělené nejsou. A součástky, které nyní zkoumáme, se už více chovají jako neurony v mozku. Paměť a zpracování informace jsou a budou tedy na stejném místě.“

23-5_395-396_Zdarska_Pocitacove-soucastky-jako-neurony-1