Slunce – naše (neznámá) nejbližší hvězda

Slunce, naše nejbližší hvězda, pohání téměř veškeré procesy probíhající na Zemi. Závisí na ní jak podnebí, tak i změny teploty a počasí. Spolu s Měsícem se podílí na mořském přílivu a odlivu a napomáhá udržet nazemském povrchu vodu v kapalném stavu. Neúnavně zásobuje povrch naší Země světlem a teplem. Bez energie Slunce by neprobíhala fotosyntéza. Od zdánlivého pohybu Slunce po obloze je odvozován i pravý sluneční čas, jehož upravená hodnota je základem měření času.

J.Zdarska-M.-Svanda-Slunce-nase-neznama-nejblizsi-hvezda