Sluneční astrofyzika – rozhovor s Petrem Heinzelem

Do výzkumu Slunce je zapojeno mnoho vědeckých misí, které v souvislosti s pokračujícím technickým vývojem sond i pozorovacích zařízení poskytují stále kvalitnější data a informace o naší nejbližší hvězdě. O podrobnostech tohoto výzkumu jsme hovořili se slunečním astrofyzikem profesorem Petrem Heinzelem ze Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, který podotýká: „Záření ve sluneční atmosféře – ale i v hvězdných atmosférách obecně – a jeho interakce s plazmatem, je můj hlavní vědecký zájem. Důležité pro nás je, že můžeme veškeré znalosti, které máme o Slunci, aplikovat i na hvězdy a posouvat tak i jejich výzkum“.

zdarska_heinzel