Úvodník – Fyzikální vzdělávání

S rubrikou Fyzikální vzdělávání se v našem časopise můžete setkávat již delší dobu. Považujeme ji za velmi důležitou, a to nejen pro učitele. Jan Valenta, šéfredaktor časopisu, k tomu dodává: „Fyzikální vzdělávání je tak dobré, jak dobří jsou učitelé. Tedy nelze ohodnotit fyzikální vzdělávání jako celek. Já znám převážně jen skvělé učitele fyziky, kteří i ve volném čase jezdí na akce typu Veletrh nápadů učitelů fyziky apod. Co je palčivým problémem, je malý zájem studentů o studium učitelství fyziky. Fyzikáři nám stárnou a mladých je málo. Je třeba vylepšit podmínky učitelů tak, aby to mladé přitáhlo.“ Realita je však taková, že obor učitelství se ve vysněných povoláních studentů příliš neobjevuje.

21-6_413-415_uvodnik_obsah_obalka