Úvodník – Ženy mezi vědou a rodinou

Vědecká práce i vzdělání bývaly ženám v historii často odpírány. Tradovalo se, že
se vzdělanost pro ženy nehodí a jejich role je jiná. Měly se především starat o rodinu a děti a náležitě podporovat své manžely. Věda naštěstí nerozlišuje v tom, zda se o ni zajímá žena, či muž. A ženy se i přes různé zákazy o vědu zajímaly, zajímají a jsou úspěšné.

23-6_429-431_uvodnik_Jana-Zdarska-Zeny-ve-vede