Vědci dokážou novým mikroskopem zobrazit pohyblivý hologram

Procesy, které řídí chování a život buněk, jsou velice rychlé a pomíjivé. Technologie vyvinutá výzkumníky z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR umožňuje prostřednictvím optického mikroskopu poskládat z neustále se pohybujícího vzorku trojrozměrný obraz. Tímto způsobem lze detailně pozorovat biologické struktury o velikosti několika desítek nanometrů.

21-4_310-311_Zdarska_Mikroskop-zobrazuje-pohyblivy-hologram