Znamená metan na Marsu také život na Marsu?

Mars, planeta blízká a podobná Zemi, vzbuzovala zájem již v dávné historii. Už tehdy vědci uvažovali, že by na ní mohl existovat život. Postupně lidstvo na Mars vyslalo mnoho automatických sond, které se pohybovaly jak na jeho oběžné dráze, tak i na povrchu (robotická vozítka). Díky tomu máme o Marsu, především o jeho chemickém složení, velmi konkrétní informace. Když byl na Marsu detekován biogenní plyn metan, rozhořela se mezi vědci vzrušená diskuse o významu tohoto faktu. Protože metan známe ze Země jako produkt živočišného původu, hledal se jeho možný zdroj. Uvažovalo se o něm jako o možném produktu sopečné činnosti, ale ve skrytu duše vědci doufali, že by marsovský metan mohl signalizovat i život – byť zřejmě pouze na mikroskopické úrovni.

Kozmos-Civis-Metan-na-Marsu