Cena Wernera von Siemense pro Libora Šmejkala a Tomáše Jungwirtha

V kategorii nejlepší disertační práce se v letošní soutěži Cena Wernera von Siemense umístil na druhém místě Mgr. et Mgr. Libor Šmejkal, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR. Ocenění získal za práci s názvem „Topologická pásová teorie relativistické spintroniky v antiferomagnetech“, kterou vedl profesor Tomáš Jungwirth.

21-3_245-246_Zdarska_Cena-Simense-pro-L.Smekala-a-T.Jungwirtha