Existence černých děr prokázána

O černých dírách dopodrobna s Dr. Jiřím Svobodou.

Nobelovu cenu za fyziku roku 2020 získali odborníci, kteří se zasadili o prokázání existence černých děr jednak pomocí matematických výpočtů, ale také pomocí pozorování centra naší Galaxie, kde se superhmotná černá díra nachází. Historie zkoumání černých děr ve vesmíru průběžně narážela na mnohá úskalí. Fyzici si tehdy nebyli jisti, zda by takový objekt mohl vzniknout, i když Einsteinova obecná teorie relativity vznik takových objektů dovolovala. Vědci se domnívali, že nejspíš dosud neznámé přírodní procesy nedovolí vznik tak exotických objektů, jakými jsou černé díry, a stejně uvažoval i sám Einstein. Problémy, se kterými se současníci Einsteina potýkali, vyřešila až generace vědců narozená dlouho po zveřejnění teorie relativity. A tři z nich za to byli v roce 2020 odměněni Nobelovu cenou.

21-1_71-78_SvobodaZdarska_Existence-cernych-der-prokazana