Fyzika v chemickém výzkumu na Heyrovského ústavu

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR je veřejná výzkumná instituce rozvíjející vědecký odkaz nositele Nobelovy ceny prof. Jaroslava Heyrovského v oborech spojených s fyzikální chemií. V současné době zde funguje 12 oddělení a špičkovému základnímu i aplikovanému výzkumu se zde věnuje přes dvě stě vědkyň a vědců. Teoreticky poznané a experimentálně získané znalosti fyzikálně-chemických dějů jsou aplikovány do oblastí průmyslové katalýzy, výroby a uchovávání energie, zdravotnictví i do oblasti životního prostředí.

21-4_313-315_Zdarska_Fyzika-na-Heyrovskeho-ustavu