Gymnázium Christiana Dopplera – špičkové vzdělávání v oborech matematiky, fyziky a živých jazyků

Gymnázium Christiana Dopplera je fakultní školou Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké fakulty UK a spolupracuje i s dalšími vysokými školami a institucemi, jako jsou AV ČR, ČVUT a PedF UK. Je to státní střední škola, která nabízí čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou. Ve čtyřletém studiu otevírá jednu třídu zaměřenou na matematiku s rozšířenou výukou fyziky a informatiky. Osmileté studium lze absolvovat buď ve třídě se zaměřením na živé jazyky, nebo ve třídě matematické. Prvním vyučovacím cizím jazykem je ve všech oborech angličtina. Jako druhý cizí jazyk lze zvolit francouzštinu, němčinu a v matematických třídách i ruštinu.

22-5_405-407_Zdarska_Gymnazium-Christiana-Dopplera-1