Jaderná fúze – energie budoucnosti

Fúze probíhala ve velmi raném vesmíru v jedné z počátečních fází Velkého třesku, kdy vznikaly jen ty nejlehčí prvky. Zažehnout pomyslné „Slunce na Zemi“ se nyní snaží i člověk. Bez něj – tedy bez jaderné fúze – nelze s konečnou platností vyřešit energetické potřeby civilizace a ani případné cesty k nejbližším hvězdám. Více se dozvíte z rozhovoru s RNDr. Vladimírem Wagnerem, CSc., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži.

Kozmos-3-Wagner