Masopustní veselí už nastává… (Světický zpravodaj)

Masopust začíná podle tradice již 7. ledna, den po svátku Tří králů. Ale docela jinak se to má s datem jeho závěru. Ukončení masopustu totiž závisí na datu Velikonoc. A protože je toto datum pohyblivé (podle prvního jarníhoúplňku), pohyblivý je také konec masopustu a díky tomui délka jeho trvání. Masopust končí vždycky Masopustnímúterým, které předchází Popeleční středě, jak senazývá první den čtyřicetidenního předvelikonočníhopůstu. A protože masopust a Velikonoce odděluje40 ní, konec masopustu spadá do rozmezí 3. února až9. března. České pojmenování masopust je poněkudzáludné a také mírně zavádějící.

2018-02_u-nas-doma