Plazma je jako klubko háďat

Plazma tvoří více než 99 % pozorované atomární hmoty vesmíru. Jde o ionizovaný plyn, složený z elektronů, iontů, neutrálních atomů a molekul, který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů …